Corona update Snerttoernooi, Nieuwjaarsreceptie en ALV

19 december 2021


SNERTTOERNOOI 8/1 VAN 10-15 UUR VERVALT  
NIEUWJAARSRECEPTIE 8/1 VAN 15-17 UUR VERVALT
AANKONDIGING: ALV 21/2 20-21.30 DIGITAAL, ZET DEZE ALVAST IN JE AGENDA

Beste DLTC-Thialfers,

KNLTB - CORONA UPDATE 18/12: HARDE LOCKDOWN T/M 14 JANUARI, TENNIS-PADEL BUITEN MAG NOG.

Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen om de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen stelt het kabinet vanaf zondag 19 december 5.00 uur een harde lockdown in. Bijna alle sectoren moeten sluiten behalve essentiële winkels en apotheken. Ook binnensportlocaties moeten sluiten. Buiten sporten blijft mogelijk van 05.00 tot 17 uur. De maatregelen gelden voorlopig t/m vrijdag 14 januari. 

Sporten mag. We zijn blij dat sporten nog mogelijk blijft. Bewegen is juist gezond, het draagt immers bij aan een goede weerstand en conditie. Het houdt je fit en scherp, geeft energie en dat hebben we nodig in deze tijd. 

 Dat betekent, dat DLTC-Thialf open mag blijven van 5 tot 17 uur. Tennis en padel buiten mag.    

 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand (excl. leraar). (KNLTB zoekt nog uit of dubbelen wel/niet is toegestaan, DUS VOORLOPIG ALLEEN MAAR SINGELEN, TOT NADER BERICHT)   
 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club 
 • Competities worden per direct stilgelegd. Dit geldt dus voor de wintercompetities Zuid en Noord-West
 • Onze kantine blijft gesloten, er mag wel gebruik worden gemaakt van de toiletten     
 • Professionele sportwedstrijden mogen wel doorgaan, zonder publiek. De TennisDirect NK finales in Amstelveen worden gespeeld  
 • De wedstrijden van de NOJK dit weekend worden afgespeeld. Hiervoor geldt de topsport uitzondering, met toestemming van KNLTB directie, NOC&NSF en de sportaccommodatie (geen horeca, alleen spelers en wedstrijdleider). Er wordt gespeeld om de titel. Op de rankingpunten komen we later terug om gelijkheid met gecancelde Junioren Tour elders in het land in balans te houden
 • De Junioren Tour wordt geannuleerd 

De KNLTB is in overleg met NOC & NSF en VWS over de verdere uitwerking en bekijken wat de maatregelen betekenen voor competities en toernooien.

Dit betekent helaas voor ons, dat het SNERTTOERNOOI en de NIEUWJAARSRECEPTIE op 8/1 NIET DOORGAAN.  

Rest ons toch een ieder hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een goed, sportief en bovenal een gezond 2022 en ….. houd Corona buiten de deur!

Bij deze nog de UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DLTC-THIALF.

Het bestuur van DLTC-Thialf nodigt alle leden, van jong tot wat ouder, van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene LedenVergadering. 

Deze vergadering vindt DIGITAAL plaats op MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Verzoek: Om een digitale vergadering goed te laten verlopen het verzoek om evt. vragen/opmerkingen VOORAF & TIJDIG te sturen naar: [email protected]  

We hopen van harte dat velen deelnemen aan deze digitale ALV; Meld je uiterlijk 18 februari a.s. aan via [email protected] en je ontvangt daarna de vergaderlink. 

Dank alvast voor ieders medewerking!

DE BIJLAGEN 1 & 7 KOMEN TIJDIG ACHTER DE INLOG OP DE WEBSITE.

De agenda luidt: 

 1. Opening, waarbij wij ook denken aan de leden, die ons in december 2020 en 2021 zijn ontvallen.
 2. Binnengekomen stukken
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Vaststellen notulen Algemene LedenVergadering DLTC-Thialf d.d. 22-2-21 (zie bijlage 1; volgt)
 5. Secretarieel jaarverslag (zie bijlage 2; volgt) 
 6. Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage 3; volgt)
 7. Verslag van de financiële commissies (zie bijlage 4; volgt)
 8. Het verlenen van decharge aan de penningmeester over het gevoerde financiële beleid
 9. Begroting 2022 (zie bijlage 5; volgt)
 10. Vaststellen contributies 2022 (zie bijlage 6; volgt) 
 11. Rooster van aftreden (zie bijlage 7; volgt)
 12. Afscheid van Bas van Haaften als secretaris bestuur
 13. Globale plannen voor 2022
 14. Rondvraag
 15. Sluiting   

Met vriendelijke groet en tot maandag 21 februari a.s.,

Sybe de Lint (voorzitter)  

Bas van Haaften (secretaris bestuur)  

Henri Ketelaar (secretaris algemeen)

Piet van der Put (penningmeester) 

Edwin Ruighaver (tennis technische zaken)

Jan Akerboom (parkbeheer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             

  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 613 7169

DLTC-Thialf

Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht

KVK-nummer

40321157