GROOTS (OPENINGS)FEEST 9 april 2022 VERVALT

11 november 2021


Beste leden,

Het bestuur had het voornemen om een groots Openingsfeest te organiseren in het Fusie- Openingsjaar 2021. Door beide clubs DLTC en Thialf LTC is hiervoor gespaard en het geld is hiervoor aanwezig.

Voor dit soort activiteiten had het bestuur een commissie samengesteld met de 2 aandachtsgebieden - Officiële Opening en - (Openings) Feest.

Gelukkig kon de officiële opening, na 2 keer uitstel i.v.m. de pandemie, op 4 september jl. in kleiner verband toch doorgang vinden.

M.b.t. het (Openings) Feest is er recent een inhoudelijke enquête gehouden, die alle leden konden invullen. De jeugd onder de 18 jaar is hier buiten gehouden, voor hen zou een andere activiteit georganiseerd worden.

Wanneer je van een verenigingsfeest een succes wilt maken, moet o.i. minimaal de helft + 1, nog beter 3/4 of liefst alle leden aanwezig te zijn! Globale rekensom geeft dan de getallen: min. 225 - beter 338 - top 450 leden.

De huidige enquête geeft het resultaat van 201 aanwezige leden, wat helaas minder is dan de ondergrens! Daarnaast hebben zo’n 20 leden serieuze zorgen geuit over de hoogte van het bedrag en of we dat niet beter aan andere zaken kunnen besteden. Deze beide punten heeft het bestuur doen besluiten het feest anders in te gaan vullen, immers het doel is zoveel mogelijk integratie en een feest voor zoveel mogelijk leden.

Dank voor alle reacties, we pakken het op en komen met een nieuw plan.

Het bestuur 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 613 7169

DLTC-Thialf

Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht