Bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 20-2 2023

30 januari 2023


Het bestuur van DLTC-Thialf nodigt alle leden, van jong tot wat ouder, van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.

Deze vergadering vindt plaats op MAANDAG 20 FEBRUARI 2023 van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Verzoek: Om de vergadering goed te laten verlopen het verzoek om evt. vragen/opmerkingen VOORAF & TIJDIG te sturen naar: [email protected]
We hopen van harte dat velen deelnemen aan deze ALV!

Diverse documenten zijn reeds (nadat u bent ingelogt) in te zien, overigen documenten zullen snel volgen.

De agenda luidt:
    1. Opening, waarbij wij ook denken aan de leden, die ons in 2022 zijn ontvallen. 
    2. Binnengekomen stukken. 
    3. Mededelingen van het bestuur. 
    4. Vaststellen notulen Algemene LedenVergadering DLTC-Thialf d.d. 21-2-22 (bijlage 1). 
    5. Secretarieel jaarverslag (bijlage 2).  
    6. Jaarverslag van de penningmeester (bijlage 3). 
    7. Verslag van de financiĆ«le commissie (bijlage 4).
    8. Het verlenen van decharge aan de penningmeester over het gevoerde financiĆ«le beleid.  
    9. Opvolging van de huidige voorzitter Sybe de Lint.
    10. Benoeming nieuw bestuurslid.
    11. Overdracht van de oude naar de nieuwe voorzitter.
    12. Afscheid van Sybe als voorzitter.
    13. Begroting 2023 (bijlage 3).  
    14. Vaststellen contributies 2022 (bijlage 5).       
    15. Rooster van aftreden (bijlage 6). 
    16. Globale plannen voor 2023 (bijlage 7). 
    17. Rondvraag. 
    18. Sluiting. 

Met vriendelijke groet en tot maandag 20 februari a.s.,

Het Bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 613 7169

DLTC-Thialf

Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht